Hilsen fra styreleder

Kjære leser,

Takk for at du er interessert i Kids Action for Kids og besøker websiden vår.

Sammen med 6 andre familiemedlemmer startet jeg KAFK i 2009. Fire av oss hadde da bodd i Thailand i 6 år. Motivasjonen vår for å etablere KAFK var ønsket om å hjelpe noen av de som trengte det aller mest. Samtidig ville vi også gjerne gi noe tilbake til landet vi følte hadde tatt oss imot på en så utrolig god måte.

Gjennom skolen vår, International School Bangkok (ISB), ble vi kjent med Operation Smile Thailand (OST). Vi fikk vite at 1 av 700 barn i Thailand blir født med leppespalte og/eller åpen gane, og at mange av disse barna har problemer med å snakke og spise, de blir mobbet og stigmatisert, og en av ti dør før ettårsdagen sin pga. underernæring. OST har en rekke frivillige leger og annet helsepersonell som stiller opp gratis for å operere disse barna. En operasjon kan ta så lite som 45 minutter og koster ca. 6,000 kroner. Dette beløpet dekker leie av operasjonssal og medisinsk utstyr, medisiner, sykehusopphold, reiseutgifter mellom hjemmet og sykehuset for pasientene og en medfølgende voksen, samt reise og oppholdskostnader for de frivillige legene og helsepersonellet.

Vi forstod at her kunne vi faktisk gjøre en helt konkret forskjell som ville bety livsvarig endring for mange barn, og vi bestemte oss for å starte Kids Action for Kids.

Siden den gangen har vi fått med oss mange andre i arbeidet med å samle inn penger, drive informasjons- og holdningsskapende arbeid, og til å hjelpe til som frivillige på operasjons missions. Siden 2009 har Kids Action for Kids sammen med OST og andre sponsorer gjennomført over 2,000 operasjoner i Thailand og Myanmar.

Noe av det beste med Kids Action for Kids sitt bidrag, og potensielt ditt bidrag også, er at resultatene som oppnås er så konkrete og målbare. Gjennom å dekke alle administrative kostnader selv kan vi forsikre giverne våre om at 100% av gavene vi mottar går direkte til operasjoner. Operation Smile Thailand tar seg av den medisinske jobben.

Alle og enhver kan bidra, og hvert eneste bidrag kommer godt med!
Vi håper du vil være med å gi flere av disse barna et nytt smil og et nytt liv! Sammen kan vi sørge for en livsvarig endring for noen av de som trenger det aller mest!

Martin Brekke