FAQ

Hva er leppeganespalte?

Leppeganespalte er ytre eller indre misdannelser i ansiktet som oppstår tidlig i svangerskapet.

  • Leppespalte: spalte i overleppe. Dette kan forekomme på en side eller begge sidene og kan danne en åpning helt opp til nesen.
  • Ganespalte: spalte i øvre del av ganen slik at det blir for stor åpning mellom nesen og munnen.

Leppeganespalte kan forekomme på en side eller begge sider. Et barn kan lide av enten leppespalte, ganespalte eller begge samtidig.

Kilde: www.operationsmile.or.th

Hvem blir født med leppeganespalte og hvorfor?

Både jenter og gutter over hele verden kan bli født med leppeganespalte, men den eksakte årsaken til at dette skjer er ikke fastslått med sikkerhet. Leppeganespalte er medfødte misdannelser som oppstår tidlig i fosterets utvikling. Forskerne mener en kombinasjon av genetiske årsaker, miljøfaktorer og andre faktorer, som mors sykdom, medisinbruk, underernæring og mangel på viktige næringsstoffer og vitaminer, som for eksempel folsyre i svangerskapet, kan være grunner til leppeganespalte.

Kilde: www.operationsmile.or.th

Hvor ofte oppstår leppespalte og åpen gane?

Ca. hvert tredje minutt fødes det et barn i verden med leppeganespalte, noe som tilsvarer ca. 1 av 500-750 fødsler (1).

I Thailand fødes ca. 2000 barn med leppeganespalte hver år. Disse tallene varierer vesentlig fra region til region, og mellom forskjellige etniske befolkningsgrupper (2).

Kilder:
(1) Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP. Cleft palate speech. 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001.
(2) www.operationsmile.or.th

 

Hvilke problemer medfører leppeganespalte?

Leppeganespalte kan forårsake mange problemer, både av fysisk og psykisk karakter. De viktigste problemene er:

  • Ørebetennelser, dårlig tannhelse og økt risiko for infeksjoner
  • Problemer med å lære å snakke normalt
  • Problemer med å spise, som ofte fører til underernæring
  • Latterliggjøring, ydmykelser og store emosjonelle belastninger

Ofte medfører mange av disse problemene stigmatisering og utestengelse/tilbaketrekking fra nærmiljøet.

Kilde: www.operationsmile.or.th

Kan leppeganespalte opereres?

Ja, en enkel operasjon gir som regel svært gode resultater. Leppespalte kan opereres fra da barnet er ca. 3 måneder gammelt. Det er en fordel å gjennomføre denne operasjonen så tidlig som mulig, særlig med hensyn til å kunne spise og lære å snakke normalt. Den ideelle alderen for å operere ganespalte er mellom 12 og 18 måneder. Operasjonene vil alltid være avhengig av barnets generelle helsetilstand og misdannelsens komplikasjonsgrad.

Kilde: www.operationsmile.or.th

 

Hvor lang tid tar en leppeganespalteoperasjon?

Det kommer an på komplikasjonsgraden, men det kan ta så kort tid som 45 minutter å operere en leppeganespalte.

Kilde: www.operationsmile.or.th

 

Hva er framtidsutsiktene for barn født med leppeganespalte?

Selv om behandlingen og oppfølgingen av leppeganespalte kan gå over flere år og kreve flere operasjoner (avhengig av komplikasjonsgrad og behovet for oppfølging) vil de fleste barn født med denne lidelsen kunne leve et normalt liv etter operasjon, med normalt utseende, med mulighet til å spise og snakke normalt og til å vokse opp til sunne og friske voksne!

Kilde: www.webmd.com

Hvor mye koster en operasjon?

En operasjon koster i gjennomsnitt THB 25,000 (ca. NOK 6,000/USD 800 avhengig av valutakursen). Prisen varierer og avhenger av operasjonens komplikasjonsgrad, type operasjonsmission (som du kan lese mer om nedenfor) og geografisk beliggenhet. Denne prisen dekker normalt alle utgifter forbundet med operasjonen. Dette inkluderer leie av operasjonssal, nødvendig medisinsk utstyr, medisiner, sykehusopphold og reiseutgifter mellom hjemmet og sykehuset for barnet med følge, samt reisekostnader og opphold for de frivillige legene og helsearbeiderne.

Er leppeganespalte hovedsaklig et kosmetisk problem?

Nei, leppeganespalte kan være en alvorlig tilstand som fører til en eller flere av problemene beskrevet under  ”Hvilke problemer medfører leppeganespalte?”. Hvis disse misdannelsene ikke behandles kan de være livstruende.

Hvordan kan mitt bidrag hjelpe?

100%* av alle bidrag som samles inn går direkte til operasjoner (siden alle administrasjonskostnader dekkes av styremedlemmene i Kids Action for Kids). Ditt bidrag er derfor av stor betydning i arbeidet med å gi flere barn operasjon.

* Med unntak av kredittkortavgifter som trekkes før bidraget kommer fram til oss

Hva er en operasjonsmission?

Operation Smile Thailand organiserer operasjonsmissions med frivillig medisinsk personale over hele Thailand, særlig i områder der det er mange tilfeller av ubehandlede pasienter med leppeganespalte. Mange familier har ikke selv råd til å betale kostnadene ved en operasjon. På alle operasjonsmissions utføres operasjonene gratis for pasientene.

Mange av disse operasjonsmissions finansieres av Kids Action for Kids sammen med andre sponsorer. Kids Action for Kids hjelper også til på andre måter ved å stille opp med ikke-medisinsk personale som hjelper til med å organisere og gjennomføre operasjonsmissions.

Operation Smile Thailand har to typer operasjonsmissions:

a) Ukeslange missions: Ved denne typen operasjonsmissions reiser et team av frivillige leger og annet helsepersonell til fjerntliggende områder som har begrensede medisinske ressurser og hvor behovet for hjelp er stort. Det medisinske teamet oppholder seg som regel i området ca. en uke, og det opereres fra morgen til kveld hele uken.

b) Kontinuerlige missions: Denne typen missions benyttes ved moderne, velutstyrte sykehus. En leier da plass ved sykehuset, og frivillige plastiske kirurger operer leppe-ganespalte pasienter innimellom andre ordinære pasienter.

Du kan se bilder og lese mer fra de forskjellige typene operasjonsmissions under linken Vårt arbeid.

Hvordan bestemmes det hvilke pasienter som skal få operasjon?

Barna som kommer til operasjonsmissions blir undersøkt av Operation Smile Thailands medisinske team. Det er flere aspekter som må vurderes før beslutningen om operasjon kan tas: dette kan f.eks. være om barnet har nådd en viss minimumsvekt, om barnet ellers er friskt (ikke har feber, infeksjoner eller andre helseproblemer) og misdannelsens komplikasjonsgrad (hvis skadene er for kompliserte for det lokale sykehuset, kan barnet sendes til et større sykehus).

Hvorfor gi bidrag til Kids Action for Kids?

100%* av alle bidrag som samles inn går direkte til operasjoner. Vi har ingen ansatte, og alt arbeid i vår organisasjon utføres av frivillige. Alle administrasjonskostnader dekkes av styremedlemmene i Kids Action for Kids, slik at hele gaven vi mottar kan gå direkte til operasjoner.

* Med unntak av kredittkortavgifter som trekkes før bidraget kommer fram til oss

Kan jeg få skattefradrag for gaven jeg gir?

Å gi penger til veldedige formål gir privatpersoner og bedrifter i Norge rett til skattefradrag etter en fastsatt sum. Kids Action for Kids er inkludert på skatteetatens liste over organisasjoner som er godkjente for skattefritak for donasjoner etter skattelovens regler. Gaven må være på et minstebeløp for å kunne rapporteres, og det er et maksimumsbeløp for hvor mye en kan få skattefradrag for. Du kan finne oppdaterte beløp for i år her.

Hvis du er berettiget til skattefradrag og du oppgir personnummeret ditt til oss, vil dette automatisk rapporteres til skattemyndighetene. Dette kan ikke rapporteres av giveren selv.
For skattefradrag for gaver fra norske firmaer, vennligst se her.

Kilde: www.skatteetaten.no

Hvordan kan jeg hjelpe til?

Du kan hjelpe ved å gi en gave slik at vi kan gjennomføre flere operasjoner. Velg i såfall den røde boksen på websiden som heter “Gi en gave” og velg hvordan du vil overføre pengene.

Du kan også ta initiativ til å organisere en eller annen form for fundraising, enten det er loddsalg, pengeinnsamling blant venner eller andre kreative idéer. Husk at alle bidrag teller!

Se gjerne på “Engasjer deg – Start innsamling” og “Engasjer deg – Idé bank” for å få flere idéer til hva du kan gjøre for fundraising.

Hvis du trenger Kids Action for Kids plakater, brosjyrer og/eller bokmerker, eller hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst send oss en melding ved å bruke kontaktskjemaet nederst på siden “Kontakt oss” eller send en e-post til oss: mail@kidsactionforkids.org

Hvordan kan jeg registrere meg for å få nyhetsbrev fra Kids Action for Kids?

Når du legger inn e-post adressen din i den blå boksen “Følg Kids Action for Kids – Abonner på nyhetsbrev” vil du motta en e-post hvor vi ber deg bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss. Hvis du ikke skulle motta en slik e-post kan det være fordi du allerede har meldt deg på som abonnent tidligere, eller fordi noe er galt med vårt system.

Hvis du har spørsmål i tilknytning til dette, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktskjemaet nederst på siden “Kontakt oss” eller send oss en e-post til mail@kidsactionforkids.org

Når du har bekreftet at du ønsker å motta nyhetsbrevet vårt, vil du motta informasjon fra oss om arbeidet vårt, nyheter, operasjonsmissions osv.

Følger Kids Action for Kids GDPR?

Det er viktig for Kids Action for Kids å håndtere og lagre persondata i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation, norsk Generell Personvernsforordning). Se «Privacy policy» for mer informasjon.